Ałtajczycy
 
Encyklopedia PWN
Ałtajczycy, dawniej zw. Ojrotami,
mieszkańcy gór Ałtaj;
74 tys. (2010), gł. w republice Ałtaj; język ałtajski; Ałtajczycy dzielą się na 2 grupy: północną — ukształtowaną w wyniku długotrwałych wzajemnych kontaktów plemion samodyjskich, keckich i tur., m.in. Tuba (Tubałarzy), Czałkandu, Kumandyjczycy, i południową — ukształtowaną w wyniku zmieszania potomków dawnych tur. plemion Sajanów i Ałtaju z przybyłą w XIII, XV, XVIII w. ludnością mong. — właściwi Ałtajczycy, Telengici, Teleuci; Ałtajczycy praktykowali szamanizm; tradycyjna gospodarka grupy północnej: myślistwo, rolnictwo i zbieractwo; grupy południowe — półkoczowniczy tryb życia połączony z hodowlą oraz myślistwem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia