Afrykanerski Związek Braci
 
Encyklopedia PWN
Afrykanerski Związek Braci, afrikaans Afrikaner Broederbond, ang. Afrikaner Brotherhood (AB),
organizacja zał. 1918 przez grupę seniorów społeczności Afrykanerów w Związku Południowej Afryki (od 1961 RPA), w formie tajnego bractwa o mafijnym charakterze;
zał. 1918 przez grupę seniorów społeczności Afrykanerów w celu obrony tradycji, kultury i interesów narodu afrykanerskiego oraz ugruntowania przewagi białych nad ludnością kolorową; po objęciu 1948 przez Afrykanerów władzy w państwie, celem Afrykanerskiego Związku Braci stało się utrwalenie systemu apartheidu; kierownictwo Afrykanerskiego Związku Braci wywierało decydujący wpływ na politykę wewn. i zagraniczną RPA oraz decydowało o obsadzie najwyższych stanowisk państw. i partyjnych w rządzącej (do 1994) Partii Nar.; poparcie polityki prezydenta F.W. de Klerka spowodowało odejście ok. 15% czł. organizacji.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia