Partia Narodowa Afryki Południowej
 
Encyklopedia PWN
Partia Narodowa Afryki Południowej, ang. National Party of South Africa, afrikaans Nasionale Party van Suid-Afrika (NP),
partia polit. w RPA, zał. 1912.
Rządząca krajem 1948–94; wyraża nar. aspiracje Afrykanerów; pierwszy przewodniczącym NP — gen. J.B.M. Hertzog — po dojściu 1924 partii do władzy (w koalicji z Partią Południowoafryk.) doprowadził do uznania afrikaans za drugi język państw.; po licznych przeobrażeniach i związanych z tym zmianach nazwy, od 1951 ponownie jako NP; pod przywództwem F. Malana od 1948 partia rządząca, głosiła i realizowała politykę apartheidu; charakterystyczną cechą jej rządów było wzajemne przenikanie się i zrastanie aparatu partyjnego i administracji państw.; 1982 odłączyła się grupa skrajnie prawicowa tworząc Konserwatywną Partię Afryki Południowej; NP, jako partia umiarkowanie prawicowa (od 1989 pod przewodnictwem F.W. de Klerka), patronowała stopniowej likwidacji apartheidu; od 1990 otwarta dla przedstawicieli wszystkich grup rasowych; po demokr. wyborach 1994, w których uzyskała 2. miejsce (20,39% głosów), i współtworzyła rząd jedności nar.; od 1997 w opozycji, po wycofaniu się de Klerka i NP z rządu, partia zaczęła tracić znaczenie, czemu nie zapobiegła zmiana nazwy i przywódcy: 1999 w wyborach do Zgromadzenia Nar. zajęła 4. miejsce (7% głosów), w wyborach 2004 — 6. miejsce (1,7% głosów); po wyborach lokalnych 2000 weszła do władz tylko w Prow. Przylądkowej Zachodniej, dzięki sojuszowi z Liberalną Partią Demokr. (DP); związek z DP (Sojusz Demokr.) przetrwał do X 2001; od 1997 przywódcą NP jest M. van Schalkwyk.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia