ANZUS
 
Encyklopedia PWN
ANZUS Wymowa, Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku, ang. Pacific Security Treaty,
sojusz polityczno-wojskowy powołany na podstawie traktatu zawartego 1 IX 1951 (wszedł w życie 29 IV 1952) w San Francisco przez Australię, Nową Zelandię i Stany Zjedn. (stąd nazwa ANZUS);
zawarty po wybuchu wojny koreańskiej, w której oddziały austral. wsparły USA w ramach sił ONZ, a bezpośrednio przed podpisaniem układu pokojowego państw zachodnich z Japonią i sojuszu amer.-jap.; zawierał m.in. zobowiązania do wzajemnych konsultacji w sprawach bezpieczeństwa oraz do wzajemnej pomocy wojsk. w razie agresji zewn.; gł. organ (o charakterze konsultacyjnym): Rada, zbierająca się zwykle raz w roku na szczeblu ministra (lub wiceministra) spraw zagranicznych; zgodnie z duchem sojuszu Australia i Nowa Zelandia udzielały poparcia USA w wojnie w Wietnamie; od 1984 kryzys współpracy wojsk. między USA a Nową Zelandią; w ramach ANZUS Australia i Nowa Zelandia po 1999 współdziałały w sprawie Timoru Wschodniego, a Australia udzieliła poparcia dla USA po ataku terrorystycznym z 2001.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia