Tacyt
 
Encyklopedia PWN
Tacyt, Publius Cornelius Tacitus Caecina, ur. ok. 55 r., zm. ok. 120,
historyk rzymski.
Cytat
Kalendarium
Urodził się ok. 55 r.
Nie wiadomo, gdzie przyszedł na świat; także datę urodzin określa się jedynie na podstawie wzmianki w Listach jego przyjaciela Pliniusza Młodszego; ojcem Tacyta przypuszczalnie był ekwita Korneliusz Tacyt, wymieniany przez Pliniusza Starszego w Historii naturalnej jako prokurator cesarski w Galii Belgijskiej. Dzieciństwo Tacyta przypadło na niespokojne panowanie Nerona (54–68). Zapewne był on świadkiem pożaru Rzymu 64 r., a później scenicznych popisów obłąkanego cesarza; po jego śmierci i zdobyciu władzy przez „dobrego” cesarza Wespazjana (69–79) zaczął naukę retoryki u najlepszych ówczesnych mówców — Marka Apra i Juliusza Sekundusa.
Kariera
Od połowy lat 70., jako adwokat, sam zaczął przemawiać, szybko zyskując opinię wybitnego oratora; 78 r. ożenił się z córką konsula Juliusza Agrykoli, od niedawna namiestnika rzymskiego w Brytanii; zapewne dzięki protekcji teścia, już za panowania kolejnego „dobrego” cesarza Tytusa (79–81) zdobył urząd kwestora i wszedł do senatu; na początku panowania Domicjana (81–96) został prawdopodobnie edylem a 88 r. pretorem i uzyskał zarząd jakiejś prowincji (być może Galii Belgijskiej). Jego powrót do Rzymu 93 r. zbiegł się z terrorem wprowadzonym przez Domicjana po nieudanym zamach stanu; wielu senatorów zostało zamordowanych, ale Tacytowi, który odsunął się na tyle, na ile mógł, od działalności politycznej, udało się ocaleć. Karierę kontynuował po powrocie rządów „dobrych” cesarzy: Nerwy (96–98), Trajana (98–117) i Hadriana (117–138), zostając 97 r. konsulem a 112–113 prokonsulem Azji. Zmarł ok. 120 r.
Dzieła
ok. 98 r. Tacyt upowszechnił trzy swoje prace: Dialog o mówcach (Dialogus de oratoribus), Żywot Agrykoli (De vita Iulii Agricolae) i Germanię (De origine et situ Germanorum); w pierwszej z nich, napisanej jeszcze w czasach nieobliczalnego Domicjana, przepowiadał upadek retoryki, gdyż cesarstwo ograniczyło wolność słowa, która panowała w czasach republiki. Żywot Agrykoli poświęcił Tacyt upamiętnieniu czynów teścia, zmarłego 93 r., który na początku lat 80. podbił kolejne ziemie w Brytanii, a po zwycięstwie 84 r. nad plemionami Piktów w Grampianach zastał przez zazdrosnego Domicjana odwołany do Rzymu. Germania została napisana na podstawie relacji ustnych i zapisków historycznych; w czasach Tacyta o jedne i drugie nie było trudno, gdyż Germania (ziemie na wschód od Renu i na północ od Dunaju) była celem ekspansji Rzymu (98–99 przebywał tam cesarz Trajan); Tacyt obiektywnie i nie bez pewnej życzliwości opisał Germanów, przeciwstawiając prostotę i uczciwość ich obyczajów coraz dalszej od moralności cywilizacji rzymskiej. Jednak najbardziej znanymi jego dziełami są Dzieje (Historiae), udostępniane Rzymianom 104–109, oraz pisane 109–116 Roczniki (Annales); w dwunastu (zapewne) księgach Dziejów opisał panowania Wespazjana, Tytusa i Domicjana; do naszych czasów zachowały się jedynie księgi I–IV i 26 rozdziałów V, obejmujące lata 69–70, czyli początek panowania Wespazjana. Także z Roczników, poświęconych panowaniom Tyberiusza (14–37), Kaliguli (37–40), Klaudiusza (41–54), Nerona i walce o tron cesarski 69 r., przetrwały jedynie fragmenty (księgi I–IV, XII–XV i części V, VI i XI). Pisząc o historii Rzymu, bliskiej i współczesnej sobie, Tacyt nie zawsze dochowywał wierności delarowanej na początku I księgi Roczników zasadzie sine ira et studio [łac. ‘bez gniewu i stronniczości’]; był bowiem moralistą i szczególnie irytowało go lekceważenie republikańskiej virtus [łac. ‘cnota’], czyli prawości i dzielności; cesarzy oceniał według ich relacji z senatem, w którym upatrywał względnego obrońcę virtus; jako świadek panowań „dobrych” i „złych” cesarzy przewidywał dla Rzymu nieciekawą przyszłość.
Tacyt po polsku
W Polsce znajomość dzieł Tacyta upowszechniła się w środowisku humanistów w XVI w., był znany także elitom intelektualnym następnego stulecia, a jezuita Kazimierz Kołajowicz przetłumaczył cztery księgi Roczników. Jednak dopiero A. Naruszewicz w latach 1772–83 przełożył wszystkie (poza Dialogiem) pisma Tacyta. Po raz ostatni dziela rzymskiego historyka przełożył 1938–47 Seweryn Hammer.
Bibliografia
Tacyt Dzieła, przekład S. Hammer, Warszawa 2004
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia