lizymetr
 
Encyklopedia PWN
lizymetr
[gr.],
przyrząd do pomiaru wielkości parowania z powierzchni gleby, tj. ilości wody, która wyparowała z niej w określonym czasie (również w wyniku transpiracji przez rośliny);
jest to wpuszczony w grunt pojemnik wypełniony monolitem glebowym; znając ilość wody dostarczonej glebie przez opady atmosferyczne, określa się wielkość parowania na podstawie masy pojemnika, wyznaczanej co pewien czas (np. raz dziennie); stosowany gł. w badaniach gleboznawczych, agrometeorologicznych i agroklimatologicznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia