zstępująca

Encyklopedia PWN

fizjol. proces wędrówki jąder z tylnej ściany jamy brzusznej do moszny odbywający się w czasie życia płodowego i kończący się w warunkach prawidłowych wkrótce po urodzeniu;
urografia
[gr.],
radiograficzna metoda badania układu moczowego z zastosowaniem środka cieniującego.
aorta
[gr.],
tętnica główna,
anat. gł. naczynie krwionośne wyprowadzające krew z komory serca kręgowców (z wyjątkiem bezszczękowców i ryb, u których występuje pień tętniczy);
substancje farmakologiczne wprowadzane do organizmu człowieka w celu powiększenia kontrastu obrazu struktur ciała, np. narządów (lub ich czynności) podczas badań wizualizacyjnych (diagnostyki obrazowej), zwłaszcza w rentgenodiagnostyce i MRI.
meteorol. ruchy powietrza w atmosferze ziemskiej mające składową pionową, skierowaną w górę (p.p. wstępujące) lub w dół (p.p. zstępujące).
mat. zbiór punktów płaszczyzny będący częścią wspólną zstępującego ciągu zbiorów:
najbardziej zewnętrzna, gazowa część naszej planety;
awatara
[sanskr. avatāra ‘zstąpienie’, ‘zejście’],
mit. ind. wcielenie, inkarnacja bóstwa, które zstępuje do świata śmiertelnych w postaci zwierzęcej, ludzkiej lub hybrydalnej, wyposażone w nadprzyrodzoną moc, przywracające ład świata, ilekroć zostanie on zachwiany;
Duch Święty, Duch Boży, Duch,
w chrześcijaństwie imię trzeciej Osoby Boskiej (Trójca Święta).
typ specjalnego żydowskiego mebla służącego do obrzezania niemowląt;
esica, okrężnica esowata,
anat. część jelita grubego, ostatni odcinek okrężnicy, znajdujący się między jej częścią zstępującą a odbytnicą;
Hraban Maur, Magnentius Hrabanus Maurus, Rabanus Maurus, ur. ok. 780, Moguncja, zm. 4 II 856, Winkel (Rheingau),
teolog, pisarz encyklopedyczny;
jądro, gruczoł nasienny,
anat. męska gonada zawierająca męskie pierwotne komórki płciowe, z których w wyniku spermatogenezy powstają plemniki;
dawna teoria geotektoniczna, w myśl której przyczyną ruchów fałdowych i powstawania gór są prądy konwekcyjne w podłożu skorupy ziemskiej, wywołane różnicami temperatury związanymi z ciepłem wnętrza Ziemi oraz ciepłem wydzielającym się podczas rozpadu pierwiastków promieniotwórczych
hydrol. określenie wód oceanicznych (mor.) o znacznej objętości i dość jednolitych właściwościach (m.in. temperatura, zasolenie, zawartość tlenu), ukształtowanych w określonym czasie i w danym rejonie kuli ziemskiej;
workowate uwypuklenie ściany brzucha mieszczące jądra;
jeden z najbardziej wpływowych nurtów w późnej starożytności, będący specyficzną formą platonizmu, zainicjowaną przez Plotyna, a trwającą w swojej zasadniczej formie aż do końca VI w.; termin ten służy do określenia wielu niezwykle złożonych zjawisk;
zespoły włókien nerwowych łączące ośrodki mózgu i rdzenia kręgowego;

Słownik języka polskiego PWN

zstąpićzstępować
1. «zejść z miejsca wyżej położonego»
2. «o jakichś zjawiskach, uczuciach: ogarnąć kogoś lub coś»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia