ziemskie

Encyklopedia PWN

całość zjawisk i właściwości elektr. wnętrza Ziemi (o charakterze regionalnym i lokalnym) kształtujących — łącznie z magnetyzmem ziemskim — pole elektromagnetyczne Ziemi
fale mech. rozchodzące się w powietrzu atmosferycznym;
Irlandzka Narodowa Liga Ziemska, Irish National Land League,
organizacja irl. 1879–82;
magnetyzm ziemski, geomagnetyzm,
zespół zjawisk magnetycznych związanych z Ziemią, także dział geofizyki obejmujący zagadnienia związane z ziemskim polem magnetycznym (polem geomagnetycznym).
duża posiadłość, własność ziemska.
zjawiska wywołane rozproszeniem, odbiciem, załamaniem i rozszczepieniem promieniowania elektromagnetycznego na gazowych składnikach powietrza, aerozolach atmosferycznych, kroplach wody i kryształach lodu, a także zakrzywianiem się drogi światła przy przejściu przez warstwy powietrza o różnej gęstości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia