ziemskie

Encyklopedia PWN

instytucja państw.; zał. X 1918 przez Radę Regencyjną w celu kontroli parcelacji gruntów uzyskiwanych z reformy rolnej;
organ administracji rządowej; zał. 22 VII 1919 w celu przeprowadzenia reformy rolnej i przebudowy ustroju rolnego;
proces powstawania kropelek wody (skraplanie) lub kryształków lodu (resublimacja) z pary wodnej znajdującej się w powietrzu atmosferycznym;
równoleżnik ziemski leżący w płaszczyźnie przechodzącej przez środek Ziemi i prostopadle do jej osi (osi przechodzącej przez bieguny geograficzne);
w dawnej Polsce urzędnik ziemski, przewodniczący sądu ziemskiego.
zestawienie ilości energii dopływającej do atmosfery ziemskiej i energii z niej uchodzącej.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia