zgon

Encyklopedia PWN

demogr. trwały zanik wszystkich oznak życia, po żywym urodzeniu, stwierdzony przez osoby kompetentne;
świadectwo zgonu, karta zgonu,
dokument służący do zgłoszenia i rejestracji zgonu;
med. nagły, nieoczekiwany zgon niemowlęcia nie znajdujący wyjaśnienia w danych z wywiadu ani w wynikach badania pośmiertnego;
demogr. strumień zgonów w danej populacji w jednostce czasu (np. w ciągu roku);
demogr. odtwarzanie (w czasie) liczby i struktury ludności pod wpływem ruchu naturalnego i wędrówkowego;
tablica trwania życia, tablica wymieralności, ang. life table, fr. table de mortalité,
demogr. modelowa konstrukcja, która przedstawia nierosnący ciąg liczb osób dożywających oraz niemalejący ciąg liczb osób zmarłych, pochodzących z jednorodnej populacji lub kohorty początkowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia