zdjęciowy

Encyklopedia PWN

fot. wózek wyposażony w długie ramię (lub wysięgnik) zakończony platformą, na której znajduje się ekipa operatorska wraz z kamerą;
fotografia
[gr. phōs, phōtós ‘światło’, gráphō ‘piszę’],
otrzymywanie trwałych obrazów na powierzchniach pokrytych substancją światłoczułą (promienioczułą); również gotowy obraz fot. pozytywowy na podłożu nieprzezroczystym.
materiały, na których otrzymuje się obrazy fotograficzne;
całokształt procesów chem. mających na celu zamianę obrazu utajonego, zawartego w napromieniowanym (naświetlonym) materiale fot., na trwały obraz widzialny utworzony z metalicznego srebra lub barwników.
film
[ang.]:
przedsiębiorstwo produkujące filmy;
kamera filmowa, kamera zdjęciowa,
przyrząd, zazwyczaj optyczno-mechaniczno-elektryczny (współcześnie także częściowo elektroniczny), do rejestrowania na taśmie filmowej obrazów obiektów znajdujących się w ruchu, — na taśmie filmowej (szerokość 16, 35, 65 lub 70 mm — w kamerach filmowych zawodowych; 8, 9,5 lub 16 mm — w kamerach filmowych amatorskich) przesuwanej skokowo, zwykle za pomocą mechanizmu chwytakowego;
obiektyw będący podstawowym elementem urządzeń, takich jak: aparat fot., kamera film., powiększalnik, przeglądarka, kopiarka, rzutnik, projektor cyfrowy;
Panavision
[pänəwı̣żən],
nazwa handl. wyrobów amer. firmy opt. Panavision Inc. (obecnie siedziba w Woodland Hills, Kalifornia), zał. 1953 przez R. Gottschalka, świadczącej usługi na rzecz kinematografii.
zespół czynności twórczych, organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i technicznych, zmierzających do wytworzenia filmu (dzieła filmowego, utworu audiowizualnego) w postaci kopii wzorcowej.
Agenzia Nazionale Stampa Associata
[adżencịja nacjonạle stạmpa assocziạta]
(ANSA), Agencja Zjednoczonej Prasy,
największa wł. agencja informacyjna (serwis prasowy i zdjęciowy), z siedzibą w Rzymie, zał. I 1945;
fot. urządzenie w aparacie fot. lub kamerze film. umożliwiające ustalenie granic fotografowanego obrazu oraz ocenę jego kompozycji;
czeska agencja prasowa powstała 1992 z agencji Československa Tisková Kancelář,
charakteryzacja
[gr. charaktērídzō ‘znaczę’, ‘odznaczam’],
w sztuce aktorskiej teatr., film. i telewizyjnej uwydatnianie na twarzy i w wyglądzie całej sylwetki cech wieku, osobowości, stanu, które wg scenariusza teatr. czy film. powinna posiadać postać odtwarzana przez aktora;
fot. otrzymywanie kopii negatywów lub pozytywów na materiale przezroczystym, możliwie identycznych z duplikowanym oryginałem;
efekty specjalne, ang. special effects, SP-EFX, FX, SFX,
film środki manipulacji obrazem, triki, różne kombinacje techniczne stosowane w celu otrzymania obrazu filmowego, którego nie można uzyskać w normalnych warunkach zdjęciowych. Współcześnie e.s. uzyskiwane gł. w wyniku obróbki komputerowej.
ekspozycja
[łac. expositio ‘wyłożenie’],
fiz., fot.:
film zrealizowany metodą zdjęć poklatkowych rejestrujących fazy akcji filmowej, rysunkowy, lalkowy lub kreowany jedną z wielu technik wykształconych w historii artystycznej animacji;

Słownik języka polskiego PWN

zdjęcie «obraz utrwalony za pomocą aparatu fotograficznego»
• zdjęciowy
kran zdjęciowy «urządzenie do płynnego przemieszczania kamery filmowej»
kamera filmowa, zdjęciowa «aparat do wykonywania szeregu następujących po sobie zdjęć fotograficznych na taśmie filmowej przesuwanej skokowo»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia