zbita

Encyklopedia PWN

rodzaj tkanki łącznej tworzącej szkielet kręgowców, u niektórych także pancerz.
magnezyt
[łac.],
minerał, węglan magnezu MgCO3;
pirofyllit
[gr.],
minerał, hydroksokrzemian glinu o wzorze Al2[(OH)2|Si4O10];
serpentyny
[łac. serpentinus ‘wężowy’],
grupa minerałów, hydroksokrzemiany (krzemiany i glinokrzemiany warstwowe) magnezu, żelaza, manganu, niklu, o wzorze ogólnym R4−6[(OH)8T4O10], gdzie R = Mg, Fe, Mn, Ni, Al, a T = gł. Si oraz Al,
rzem. artyst., miner. zbita, drobnoziarnista odmiana gipsu;
med. słabo unaczyniona, zbita tkanka łączna zastępująca uszkodzoną tkankę;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia