zasada memoriału

Encyklopedia PWN

ruch społ. (od 1985) na rzecz zbudowania w ZSRR pomnika ofiar stalinizmu (nie zrealizowany postulat XX Zjazdu KPZR 1956), odsłoniętego 1990;
ekon. rodzaj systemu ewidencji gospodarczej, służący do rejestracji zdarzeń oraz operacji gospodarczych i finansowych, umożliwiający odzwierciedlenie sytuacji finansowej oraz ekonomicznych efektów działającego podmiotu.
Dmowski Roman, ur. 9 VIII 1864, Kamionek (obecnie część Warszawy), zm. 2 I 1939, Drozdowo k. Łomży,
polityk, mąż stanu, pisarz polityczny.
Krasiński Zygmunt, hrabia, ur. 19 II 1812, Paryż, zm. 23 II 1859, tamże,
poeta, dramaturg, powieściopisarz, epistolograf, autor Nie-Boskiej komedii.
Friedländer Dawid, ur. 6 XII 1750, Królewiec, zm. 25 XII 1834, Berlin,
żyd. myśliciel rel. i reformator, kupiec;
Kołłątaj Hugo, ur. 1 IV 1750, Derkały Wielkie (Wołyń), zm. 28 II 1812, Warszawa,
działacz i pisarz polityczny, organizator nauki i oświaty, filozof, ksiądz.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia