Memoriał
 
Encyklopedia PWN
Memoriał,
ruch społ. (od 1985) na rzecz zbudowania w ZSRR pomnika ofiar stalinizmu (nie zrealizowany postulat XX Zjazdu KPZR 1956), odsłoniętego 1990;
zapoczątkowany przez młodych intelektualistów (J. Afanasjew, M. Karpow, S. Stankiewicz), poparty przez A. Sacharowa (honorowego prezesa M.), przerodził się w demokr. ruch na rzecz pogłębienia wiedzy o represjach stalinowskich; od 1988 stowarzyszenie „sumienia narodu” (zarejestrowane 1990), o charakterze konfederacji (lokalne ogniwa używają różnych nazw), zajmuje się dokumentowaniem tragedii ofiar represji w państwie sowieckim; penetruje archiwa organów represyjnych z 1917–91, ustala miejsca łagrów, więzień, straceń i grobów; organizuje w państwach powstałych po rozpadzie ZSRR i za granicą „tygodnie sumienia” (np. 1992 i 1994 w Warszawie), sesje nauk. itp.; wydaje almanach „Zwienija” (materiały o represjach, wspomnienia i in.); ma oddziały zagr. (m.in. pol. i niem.); po rozpadzie ZSRR, 1991, grupy M. w dawnych rep. sowieckich formalnie stały się samodzielnymi organizacjami, ale podobnie jak Stow. Represjonowanych w ZSRR, współpracują z M. na poprzednich zasadach. W IV 1992 powstało przedstawicielstwo M. w Polsce, 1993 przekształcone w Polski „Memoriał”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia