zakres pomiarowy

Encyklopedia PWN

geodezja
[gr. gḗ ‘ziemia’, daíōmai ‘dzielę’],
jedna z nauk o Ziemi zajmująca się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części.
centralny urząd administracji rządowej ds. miar i probiernictwa; utworzony na mocy dekretu o miarach Naczelnika Państwa J. Piłsudskiego z 8 II 1919;
termin stosowany w analizie chemicznej na określenie najmniejszej ilości lub najmniejszego stężenia możliwych do oznaczenia daną metodą analityczną;
Heweliusz Jan, Johannes Hevelius, ur. 28 I 1611, Gdańsk, zm. 28 I 1687, tamże,
astronom, gdańszczanin, twórca nowożytnej selenografii.
inwar
[łac. invariabilis ‘niezmienny’],
stop żelaza zawierający 36,0% niklu, 0,5% krzemu, 0,5% manganu, 0,1% węgla, odznaczający się bardzo małym współczynnikiem rozszerzalności cieplnej (poniżej 2 · 10−6/K) w zakresie temperatur od −100 do 100°C;
nauk., usystematyzowana rejestracja zabytków sztuki, sporządzona w formie opisowej, fot. i pomiarowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia