wzniesionej

Encyklopedia PWN

Wschodniopacyficzne, Wzniesienie, Grzbiet Wschodniopacyficzny, ang. East Pacific Rise,
rozległy grzbiet śródoceaniczny w dnie Oceanu Spokojnego;
Południowopacyficzne, Wzniesienie, Southern Plateau, Grzbiet Pacyficzno-Antarktyczny,
grzbiet śródoceaniczny w południowo-zachodniej części dna Oceanu Spokojnego;
część Pojezierzy Południowobałtyckich;
Australijsko-Antarktyczne, Wzniesienie, Wyniesienie Australijsko-Antarktyczne, Southeast Indian Ridge,
szeroki grzbiet śródoceaniczny w południowo-wschodniej części dna Oceanu Indyjskiego;
Łódzkie, Wzniesienia, Wyżyna Łódzka,
północno-zachodnia część Wzniesień Południowomazowieckich;
południowo-wschodnia część Niz. Środkowopolskich, między Niz. Środkowomazowiecką na północy a Wyż. Małopolską na południu;
południowo-zachodnia część Wyż. Lubelskiej, między doliną Wisły na zachodzie, Kotliną Chodelską i Równiną Bełżycką na północy, Roztoczem Zachodnim na wschodzie i Równiną Biłgorajską na południu;
wysoczyzna na Litwie.
izolowana wysoczyzna morenowa na Niz. Staropruskiej, w Polsce i Rosji (północna część), między Równiną Warmińską na zachodzie a Niz. Sępopolską na wschodzie;
Gwiazdy Indii, Wielce Wzniosły Order, ang. The Most Exalted Order of the Star of India,
odznaczenie Cesarstwa Indii,
Łużyckie, Wzniesienia, niem. Lausitzer Grenzwall,
wschodni fragment Niz. Sasko-Łużyckich, w Polsce i Niemczech, gł. po zachodniej stronie Nysy Łużyckiej;
północno-zachodni kraniec Niz. Północnomazowieckiej, między Równiną Raciąską na południowym zachodzie, Wysoczyzną Ciechanowską na południowym wschodzie, Garbem Lubawskim na północnym zachodzie i Równiną Kurpiowską na północnym wschodzie;
pozostałości kamiennych budowli na Pustyni Syryjskiej, wzniesionych za panowania kalifów z dyn. Umajjadów (661–750);
stolica Polski i województwa mazowieckiego, pow. grodzki, na Nizinie Środkowomazowieckiej, obejmującej w granicach miasta część Kotliny Warszawskiej, Doliny Środkowej Wisły, Równiny Warszawskiej oraz krańce równin Wołomińskiej i Łowicko-Błońskiej, nad Wisłą (w obrębie miasta 28 km biegu rzeki); ośrodek aglomeracji warszawskiej.
Niemeyer
[niemạjer]
Oscar, właśc. O. Niemeyer Soares Filho, ur. 15 XII 1907, Rio de Janeiro, zm. 5 XII 2012, tamże,
brazylijski architekt, przedstawiciel architektury modernistycznej.
Palladio Andrea, właśc. A. di Pietro della Gondola, ur. 8 XI 1508, Padwa, zm. 19 VIII 1580, Vicenza lub Maser,
włoski architekt i teoretyk architektury.

Słownik języka polskiego PWN

wzniesienie
1. «obszar górujący nad otaczającymi go terenami»
2. «podwyższenie, podium»
wznieśćwznosić
1. «unieść w górę, umieścić coś wyżej»
2. «wybudować coś dużego, wysokiego»
3. «spowodować uniesienie się czegoś w powietrze»
wzniosły «odznaczający się szlachetnością uczuć, dążeń; też: wyrażający takie dążenia, taką postawę moralną»
• wzniośle • wzniosłość
wznieść sięwznosić się
1. «zostać podniesionym w górę»
2. «znaleźć się wyżej niż dotychczas»
3. «górować nad otoczeniem»
4. «ulecieć w powietrze, zwykle na skrzydłach»
5. «tworzyć wzniesienie, prowadzić pod górę»
6. «o głosie, dźwiękach itp.: rozlec się»
7. «osiągnąć jakiś, zwykle wyższy, poziom»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia