Zielonogórskie, Wzniesienia
 
Encyklopedia PWN
Zielonogórskie, Wzniesienia,
część Pojezierzy Południowobałtyckich;
od zachodu są ograniczone doliną dolnej Nysy Łużyckiej, od północy i wschodu — przełomowym odcinkiem środkowej Odry, od południa — obniżeniami Milicko-Głogowskim i Dolnołużyckim; w obrębie Wzniesień Zielonogórskich wyróżnia się 4 regiony fizycznogeogr., z których na większą uwagę zasługuje Wał Zielonogórski, wzniesiony do wys. 221 m, w większości zalesiony; ze względu na łagodny klimat i dobre nasłonecznienie uprawia się tu, od średniowiecza, winorośl; gł. m. — Zielona Góra.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia