wyznaniowy

Encyklopedia PWN

przepisy regulujące działalność Kościołów w danym państwie, a zwłaszcza stosunki między państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi.
polityka państwa wobec organizacji rel. i wyznawców religii;
związek rel. osób wyznających judaizm i mieszkających w Polsce;
zasada ustrojowa określająca stosunki między państwem a Kościołem (związkami wyznaniowymi).
reformacja
[łac. reformatio ‘przekształcenie’],
ruch religijny, teologiczny i społeczny w łonie Kościoła zachodniego w XVI i na początku XVII w., w wyniku którego powstały Kościoły ewangelickie (Kościół ewangelicko-luterański i Kościół ewangelicko-reformowany), a w dalszej konsekwencji — Kościoły protestanckie (protestantyzm).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia