wypukłym

Encyklopedia PWN

mat. taka funkcja rzeczywista f, której wykres między dowolnymi punktami leży poniżej odcinka łączącego te punkty (f(x), o ile istnieje, jest większa lub równa zeru);
mat. kąt płaski będący figurą geometryczną wypukłą, czyli kąt mniejszy od kąta półpełnego (180°).
mat. płaska lub przestrzenna figura geometryczna, która wraz z dowolnymi 2 punktami (zawartymi w tej figurze) zawiera łączący je odcinek.
wielokąt, wielobok,
mat. płaska figura geometryczna będąca jedną (ograniczoną) z 2 części płaszczyzny, na które dzieli tę płaszczyznę łamana zwyczajna zamknięta (wraz z tą łamaną).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia