wstecz

Encyklopedia PWN

dział paleomagnetyzmu zajmujący się zmianami pola geomagnet. od czasów prehist. do obecnych;
sposoby poruszania się koni uzależnione od kolejności i szybkości unoszenia i stawiania nóg;
Freeman
[frị:mən]
Edward Augustus, ur. 2 VIII 1823, Harborne (Anglia), zm. 16 III 1892, Alicante (Hiszpania),
historyk brytyjski;
metoda wyznaczania współrzędnych geodezyjnych punktu w terenie na podstawie znanych współrzędnych innych punktów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia