amnestyczny zespół
 
Encyklopedia PWN
związany z nieodwracalnym lub niekiedy odwracalnym uszkodzeniem okolic mózgu odpowiedzialnych za czynności pamięci (płaty skroniowe, układ limbiczny); polega na znacznym upośledzeniu zapamiętywania, co prowadzi do powstania luki pamięciowej (amnezji) rozciągającej się wstecz na różny czas; w zachowaniu uderza dezorientacja, bezradność i niesamodzielność chorych; zaburzenia pamięci bywają bezkrytycznie kompensowane konfabulacjami; najczęstsza przyczyna — przewlekłe nadużywanie alkoholu i zatrucie nim (amnestyczny zespół alkoholowy, choroba Korsakowa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia