współczynnikami

Encyklopedia PWN

mat. liczba stojąca jako czynnik przy zmiennej;
współczynnik bezpieczeństwa, stopień bezpieczeństwa, stopień pewności,
techn. współczynnik (bezwymiarowy) określony dla danego elementu konstrukcji jako stosunek granicznej wartości naprężenia do rzeczywistej wartości naprężenia występującego w tym elemencie.
elektr. ważny parametr charakteryzujący przepływ energii między źródłem (np. prądnicą elektr.) a odbiornikiem (np. silnikiem elektr., grzejnikiem, urządzeniem oświetleniowym) w obwodzie elektr. prądu zmiennego;
mat. pojęcie występujące w statystyce, wyrażające liczbową ocenę jakości dopasowania modelu mat. do danych doświadczalnych;
postulat metodologiczny rozpatrywania zjawisk społecznych jako aktualnego lub potencjalnego przedmiotu ludzkich czynności, domagający się od socjologa oraz przedstawicieli wszelkich nauk humanistycznych i społecznych patrzenia na rzeczywistość oczami jej uczestników, a nie oczami obserwatora;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia