wolne

Encyklopedia PWN

Wolne Miasto Kraków, Wolne, Niepodległe i Ściśle Neutralne Miasto Kraków i Jego Okręg, pot. Rzeczpospolita Krakowska,
niesuwerenne państwo utworzone V 1815 na kongresie wiedeńskim;
Wolne Państwo, ang. Free State Wymowa, do 1994 Orania, ang. Orange Free State Wymowa,
prow. w środkowej części RPA, na południowym wschodzie graniczy z Lesotho;
Wolne Państwo Irlandzkie, irl. Saorstat Éireann, ang. Irish Free State Wymowa,
dominium bryt. 1922–37;
1920–24 lewicowy ruch harcerski;
wolne miasta Rzeszy, niem. Freie Städte, później także Freie Reichsstädte,
miasta niemieckie, które podlegały bezpośrednio cesarzowi;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia