wody lecznicze

Encyklopedia PWN

naturalne roztwory wodne składników mineralnych i gazowych lub zawierające składniki o dużej aktywności farmakodynamicznej;
geol. rodzaj wód podziemnych zawierających co najmniej 1 g/dm3 rozpuszczonych składników mineralnych;
wszystkie wody występujące pod powierzchnią ziemi, znajdujące się w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej.
geol. swoiste, lecznicze wody podziemne (wody lecznicze) zawierające rozpuszczone pierwiastki promieniotwórcze, głównie radon, wywołujące promieniowanie jądrowe o natężeniu przekraczającym 2nCi/dm3;
zabiegi fizykoterapeutyczne stanowiące podstawę balneoterapii;
wyciągi lecznicze, ekstrakty lecznicze,
preparaty farmaceutyczne otrzymywane głównie z surowców roślinnych przez ich wytrawianie wodą, alkoholem i odpowiednie zagęszczenie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia