wodorosiarczanyVI

Encyklopedia PWN

wodorosiarczany(VI), wodorosiarczany, kwaśne siarczany(VI),
chem. sole (wzór ogólny MeHSO4, Me = metal jednowartościowy) i estry (HOSO2OR, R = alkil lub aryl) kwasu siarkowego(VI);
siarczany(VI), siarczany,
pochodne nieorganiczne (sole) lub organiczne (estry) kwasu siarkowego(VI) H2SO4.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia