wklęsły

Encyklopedia PWN

mat. kąt płaski niebędący figurą geometryczną wypukłą, czyli kąt większy od kąta półpełnego a mniejszy od pełnego.
mat. taka funkcja rzeczywista f, której wykres między dowolnymi punktami leży powyżej odcinka łączącego te punkty (f″(x), o ile istnieje, jest mniejsza lub równa zeru);
proces wielokrotnej reprodukcji obrazu (znaków pisma, rysunków i in.) na podłożu drukowym: papierze, kartonie, tekturze, foliach metalowych i z tworzyw sztucznych (drukowa folia), szkle, porcelanie i in.
soczewka, soczewka optyczna,
bryła z przezroczystego materiału, ograniczona (przynajmniej z jednej strony) zakrzywionymi powierzchniami o regularnym kształcie (najczęściej sferycznymi, rzadziej cylindrycznymi czy paraboloidalnymi);
fiz. powierzchnia ciała odbijająca regularnie i niemal całkowicie padające na nią promieniowanie (elektromagnetyczne, sprężyste, cząstek naładowanych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia