wirowej

Encyklopedia PWN

kociołek wirowy, kociołek eworsyjny,
geol. zagłębienie w dnie rzeki (także w dnie, stropie lub ścianie jaskini), wydrążone przez wirującą wodę i niesiony przez nią materiał skalny.
pompa wirowa, pompa przepływowa,
pompa, w której elementem roboczym jest szybko obracający się wirnik z łopatkami przetłaczający ciecz w sposób ciągły;
prądy wirowe, prądy Foucaulta,
fiz. prądy indukowane przez zmienne pole magnet. wewnątrz materiałów przewodzących prąd elektr. (indukcja);
pompa
[fr. < wł.],
robocza maszyna transportowa do podnoszenia cieczy lub mieszanin cieczy z ciałami stałymi z poziomu niższego na wyższy i/lub przetłaczania ich z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia