wielokrotny

Encyklopedia PWN

mat. pojęcie algebry: pierwiastkiem k-krotnym wielomianu f jednej zmiennej jest liczba a, która jest pierwiastkiem tego wielomianu, a także wszystkich jego pochodnych rzędu n = 0, 1, ... , k − 1, natomiast nie jest pierwiastkiem pochodnej rzędu k, czyli f′(a) = f'(a) = f″(a) = ... = f(k-1)(a) = 0 i f(k)(a) ≠ 0;
gwiazda wielokrotna, układ wielokrotny,
układy złożone z 3 lub więcej gwiazd położonych tak blisko siebie na sferze niebieskiej, że bez użycia teleskopu (a niekiedy i przy jego użyciu) są widziane jako gwiazda pojedyncza.
mat. uogólnienie (w kierunku zmiany obszaru całkowania) pojęcia całki oznaczonej
chem. jeżeli dwa pierwiastki chem. łączące się ze sobą tworzą więcej niż jeden związek chemiczny, to w związkach tych zmienne masy jednego pierwiastka przypadające na stałą masę drugiego pozostają do siebie w stosunku prostych liczb całkowitych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia