Daltona prawo stosunków wielokrotnych
 
Encyklopedia PWN
Daltona prawo stosunków wielokrotnych,
chem. jeżeli dwa pierwiastki chem. łączące się ze sobą tworzą więcej niż jeden związek chemiczny, to w związkach tych zmienne masy jednego pierwiastka przypadające na stałą masę drugiego pozostają do siebie w stosunku prostych liczb całkowitych;
np. w tlenkach azotu: N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5 na jednostkę masy azotu przypadają różne ilości tlenu, mające się do siebie jak 1 : 2 : 3 : 4 : 5; jedno z podstawowych praw stechiometrycznych; prawo to sformułował 1803 J. Dalton jako log. konsekwencję swej teorii atomistycznej; sprawdzili je doświadczalnie J.J. Berzelius i J.S. Stas.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia