wielkiego kanonicznego zespołu Gibbsa

Encyklopedia PWN

fiz. jeden z zespołów statystycznych Gibbsa.
zbiór formalnie nieskończonej liczby kopii układu fiz. (o zdefiniowanym stanie makroskopowym), z których każda opisuje inny stan mikroskopowy układu (mikrostan);
funkcja podziału, funkcja rozdziału, suma statystyczna,
fiz. funkcja zdefiniowana w kanonicznym zespole Gibbsa (Gibbsa zespoły statystyczne) jako: Z = ΣQexp[−E(Q)/(kBT)], gdzie E(Q) — energia układu opisanego mikrostanem Q, T — temperatura, kB — stała Boltzmanna;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia