walcowaty

Encyklopedia PWN

ameloblasty, enameloblasty, adamantoblasty, komórki szkliwotwórcze,
wydłużone, walcowate komórki wytwarzające szkliwo podczas rozwoju zęba.
banksja, Banksia,
rodzaj roślin okrytozalążkowych z rodziny srebrnikowatych, obejmujący ok. 50 gat.;
albinotyczna rodzima rasa mięsno-futerkowych królików;
rodzima rasa królików wytworzona w Ośr. Doświadczalno-Hodowlanym PAN w Popielnie, w wyniku krzyżowania białego królika pol. z białym olbrzymem belgijskim;
bromeliowate, ananasowate, zapylcowate, Bromeliaceae,
rodzina roślin z klasy jednoliściennych,
burak, Beta,
rodzaj z rodziny komosowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia