właściwy

Encyklopedia PWN

wektorowa wielkość fiz. charakteryzująca działanie siły ciężkości na ciało i równa ciężarowi jednostki objętości ciała (ciężar);
kokosowiec właściwy, palma kokosowa, Cocos nucifera,
gatunek roślin drzewiastych z rodziny arekowatych (palm) rosnący z reguły na plażach w całym obszarze międzyzwrotnikowym;
durian właściwy, zybuczkowiec, Durio zibethinus,
gatunek drzewiastej rośliny okrytozalążkowej z rodziny wełniakowatych (Bombacaceae) występujący w równikowych lasach Malezji, uprawiany w całej Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej;
gutaperkowiec właściwy, drzewo gutaperkowe, Palaquium gutta,
gatunek rośliny okrytozalążkowej, drzewiastej, z rodziny sączyńcowatych (Sapotaceae), pochodzący z Azji Południowo-Wschodniej (Malezja, Indonezja), gdzie jest do dziś uprawiany.
literak właściwy, Graphis scripta,
gat. porostu rosnący na drzewach o gładkiej korze (wyjątkowo na jodle), wyglądem przypomina pismo (stąd nazwa rodzaju) wykonane na korze.
melonowiec właściwy, drzewo melonowe, papaja, Carica papaya,
gat. rośliny okrytozalążkowej drzewiastej z rodziny melonowcowatych (papajowatych, Caricaceae), pochodzący z Ameryki Centralnej, obecnie jedna z najpospolitszych roślin sadowniczych strefy międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej;
wielkość charakteryzująca właściwości elektryczne materiału; opór elektryczny przewodnika jednorodnego o długości 1 m i przekroju poprzecznym 1 m2;
mat. ułamek a/b, w którym licznik a jest mniejszy (co do wartości bezwzględnej) od mianownika b, np. 3/7.
wachlarzowiec właściwy, palma wachlarzowa, Corypha umbraculifera,
gatunek rośliny okrytozalążkowej, jednoliściennej, z rodziny arekowatych (palm) występujący w południowej Azji, szczególnie często na Cejlonie;
iloraz pojemności cieplnej C i masy całkowitej m układu; c = C/m.
podrodzina niejadowitych węży z rodziny połozowatych;
przewodność elektryczna przewodnika jednorodnego o oporze właściwym 1 Ω/m;
dawniej podtyp pierwotniaków, obecnie grupa zaliczana do podtypu Apicomplexa, obejmująca gregaryny, kokcydia i piroplazmy;
aktywność promieniotwórcza odniesiona do jednostki masy lub objętości substancji promieniotwórczej.
arnota właściwa, Bixa orellana,
gat. drzewa okrytozalążkowego z endemicznej dla Ameryki Południowej rodziny arnotowatych (Bixaceae), pochodzący z międzyzwrotnikowej części obu Ameryk, uprawiany w całej strefie tropik. (gł. w Indiach, na Jawie i Cejlonie);
rodzina jaszczurek;
krokodyle właściwe, Crocodylidae,
najliczniejsza rodzina krokodyli;
objętość jednostki masy substancji;
wielkość charakteryzująca przewodnictwo cieplne ciał; jednostka w układzie SI — W/(m · K);

Słownik języka polskiego PWN

właściwy
1. «taki, jaki być powinien»
2. «charakterystyczny dla kogoś lub czegoś»
3. «zgodny z prawdą»
4. «stanowiący najważniejszą część czegoś»
5. «mający typowe cechy danego gatunku, grupy przedmiotów czy zjawisk»
6. praw. «uprawniony do działania»

• właściwie
ciężar właściwy «stosunek ciężaru ciała jednorodnego do jego objętości»
kardamon właściwy «roślina uprawiana ze względu na aromatyczne nasiona»
roztwór właściwy «układ o rozdrobnieniu cząsteczkowym, w którym wielkość cząstek wynosi około milimikrona»
ułamek właściwy «ułamek, którego wartość bezwzględna jest mniejsza od jedności»
ciepło właściwe «ilość ciepła pobierana lub wydzielana przez jeden gram danej substancji przy zmianie jej temperatury o 1°C»
objętość właściwa «stosunek objętości jakiegoś ciała do jego masy»
winorośl właściwa «winorośl uprawiana ze względu na jadalne winogrona»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia