włókna węglowe

Encyklopedia PWN

rodzaj → włókien karbonizowanych (o zawartości węgla 90–96%, o mniejszej wytrzymałości i mniejszym module sprężystości od włókien grafitowych).
włókna otrzymywane w wyniku pirolizy włókien chem. (tzw. prekursorowych);
grupa włókien chem., które mogą być użytkowane w atmosferze powietrza w temperaturze 300°C i wyższych;
włókno charakteryzujące się małą sztywnością na zginanie i dużą smukłością, przydatne do zastosowań tekstylnych,
materiały, których wyłącznym lub dominującym składnikiem jest węgiel pierwiastkowy (jego struktura mieści się w przedziale pomiędzy budową amorficzną, tj. bezpostaciową, i strukturą grafitu), postać zewn. zaś obejmuje zarówno lite materiały, włókna, jak i cienkie warstwy na podłożach;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia