unipolarnym

Encyklopedia PWN

elektron. mikrominiaturowy układ elektroniczny (mikroukład), w którym wszystkie elementy lub ich część (wraz z połączeniami) są wytworzone w jednym cyklu technologicznym wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża i stanowią nierozdzielną całość;
dren
[ang.],
elektron. jedna z elektrod w tranzystorze unipolarnym;
elektron. w tranzystorze unipolarnym obszar półprzewodnika, leżący między źródłem a drenem, w którym odbywa się ruch nośników.
elektron. jedna z elektrod w tranzystorze (unipolarnym);
elektron. jedna z elektrod tranzystora unipolarnego, tyrystora lub innego przyrządu półprzewodnikowego (np. kondensatora MOS, przyrządu CCD);
multiwibrator
[łac.],
przerzutnik,
układ elektroniczny generujący okresowe lub nieokresowe przebiegi elektr., zwykle o kształcie zbliżonym do prostokątnego, w wyniku przełączania (przerzutu) układu między 2 wyróżnionymi stanami (stabilnymi lub kwazistabilnymi);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia