unipolarnym

Encyklopedia PWN

tranzystor unipolarny z izolowaną bramką, IGFET, ang. Insulated Gate FET,
tranzystor unipolarny wytwarzany zarówno z półprzewodników monokrystal., jak i polikrystal.;
tranzystor unipolarny złączowy, JFET, ang. Junction FET,
tranzystor unipolarny (wytwarzany z półprzewodników monokrystal.), w którym bramka tworzy z kanałem złącze prostujące;
powstawanie pola elektr. w obracającym się ciele namagnesowanym.
tranzystor unipolarny, tranzystor polowy, ang. Field Effect Transistor (FET),
tranzystor o 3 elektrodach (źródło, bramka, dren), którego działanie polega na sterowaniu (za pomocą potencjału przyłożonego do bramki) ruchem nośników większościowych (elektronów lub dziur) między źródłem i drenem, w obszarze zw. kanałem.
tranzystor
[ang.],
przyrząd półprzewodnikowy o co najmniej 3 elektrodach mający właściwość wzmacniania sygnałów elektr., tj. stanowiący element czynny układów elektronicznych;
elektron. technologia wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych (układów scalonych, tranzystorów, diod i in.), w której wszystkie procesy prowadzące do uzyskania struktur tych przyrządów odbywają się na jednej stronie (powierzchni) płytki, stanowiącej ich podłoże i wykonanej z materiału półprzewodnikowego (półprzewodniki).
elektron. mikrominiaturowy układ elektroniczny (mikroukład), w którym wszystkie elementy lub ich część (wraz z połączeniami) są wytworzone w jednym cyklu technologicznym wewnątrz lub na powierzchni wspólnego podłoża i stanowią nierozdzielną całość;
dren
[ang.],
elektron. jedna z elektrod w tranzystorze unipolarnym;
elektron. w tranzystorze unipolarnym obszar półprzewodnika, leżący między źródłem a drenem, w którym odbywa się ruch nośników.
elektron. jedna z elektrod w tranzystorze (unipolarnym);
elektron. jedna z elektrod tranzystora unipolarnego, tyrystora lub innego przyrządu półprzewodnikowego (np. kondensatora MOS, przyrządu CCD);
multiwibrator
[łac.],
przerzutnik,
układ elektroniczny generujący okresowe lub nieokresowe przebiegi elektr., zwykle o kształcie zbliżonym do prostokątnego, w wyniku przełączania (przerzutu) układu między 2 wyróżnionymi stanami (stabilnymi lub kwazistabilnymi);
elektron. rodzaj tranzystora unipolarnego złączowego.
tranzystor cienkowarstwowy, TFT, ang. Thin Film Transistor,
tranzystor unipolarny z izolowaną bramką wytwarzany techniką cienkich warstw (gł. z fosforku indu i siarczku kadmu);
rodzaj wzmacniacza, w którym zarówno sygnał wejściowy (wzmacniany), jak i sygnał wyjściowy (wzmocniony) są przebiegami elektrycznymi.

Słownik języka polskiego PWN

unipolarny «jednobiegunowy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia