użytkowe

Encyklopedia PWN

gatunki zwierząt dzikich, udomowianych, użytkowanych w gospodarstwach rolnych lub odławianych spośród pozostających na wolności w celu osiągnięcia korzyści materialnych i zaspokojenia potrzeb bytowych człowieka;
zootechn. zespół cech zwierząt wyznaczony sposobem ich użytkowania.
rośliny z różnych grup systematycznych oraz różnych szerokości geogr., pozyskiwane dla różnych celów z upraw i stanu dzikiego;
zootechn. termin używany w hodowli zwierząt na określenie zespołu cech pokrojowych i fizjologicznych zwierzęcia, warunkujących rodzaj jego użytkowości;
nowe rozwiązanie techn. (wynalazek) dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia części istniejącego już przedmiotu o trwałej postaci (nie może to być np. sposób wykonania), którego nieodzowną cechą jest użytkowość;
ekon. akcja wydawana w zamian za akcję umorzoną;
szt. plast. rodzaj → grafiki.
gleby występujące na danym terenie użytkowane w podobny sposób;
system urządzeń złożony z jednej lub więcej małych albo miniaturowych sieci kablowych oraz monitorów umożliwiających w pokoju kontrolnym obserwowanie poszczególnych pól obserwacji;
typ konia obejmujący konie różnych ras wykazujące zdolność do pracy w zaprzęgu, transporcie, na roli, w sporcie i rekreacji.
wzorzec miary służący do wyznaczania masy ciała przy użyciu wagi, której konstrukcja nie zapewnia zrównoważenia masy tego ciała w inny sposób;
zwierzę gospodarskie o wielostronnej użytkowości (mięso, mleko, wełna i skóry).
emalia
[fr. émail],
szklista powłoka niemetaliczna nałożona na powierzchnię metalu, szkła lub ceramiki, najczęściej w celach ochronnych, dekoracyjnych, niekiedy informacyjnych, także materiał do jej wytworzenia oraz technika pokrycia powierzchni lub dzieło wykonane tą techniką.
zwierzę z rodziny koniowatych;
zwierzę użytkowe, pochodzące od dzikiego królika, udomowione w I w. p.n.e. przez Rzymian;
papier
[gr.],
materiał w postaci wstęgi lub arkuszy, wytwarzany z masy papierniczej, służący do druku, pisania, pakowania, celów przemysłowo-technicznych, higienicznych i in.;
wyroby z brązu charakterystyczne dla sztuki Chin;

Słownik języka polskiego PWN

użytkowy «przeznaczony do użytku»
• użytkowo • użytkowość
grafika użytkowa «projektowanie plakatów, ilustracji książkowych, reklam, znaczków pocztowych, banknotów itp.»
sztuka użytkowa, zdobnicza «wytwarzanie przedmiotów codziennego użytku o walorach artystycznych; też: takie przedmioty»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia