tytan

Encyklopedia PWN

brookit, brukit,
minerał, jedna z odmian polimorficznych ditlenku tytanu TiO2, mniej trwała i rzadziej spotykana od rutylu;
drukowanie cyfrowe, drukowanie digitalne,
metody drukowania, w których wykorzystuje się dane w postaci cyfrowej zgromadzone w komputerze.
hekatonchejrowie, Hekatógcheires
[gr., ‘sturęcy’],
mit. gr. wg Teogonii Hezjoda 3 olbrzymi i potężni synowie Gai i Uranosa: Kottos, Briareus oraz Gyges;
gałąź przemysłu obejmująca otrzymywanie metali z: rud i koncentratów, metalonośnych półproduktów z procesów metalurgicznych (pyły, szlamy z procesów elektrolizy i elektrorafinacji metali, głównie cynku i miedzi, oraz żużle), złomu (m.in. akumulatorowego), a także recykling oraz przeróbkę plastyczną odlanych do form metali (odlewanie) w zakładach przeróbki plastycznej (walcowniach, kuźniach, ciągarniach, prasowniach, tłoczniach) na półwyroby i wyroby gotowe, znajdujące zastosowanie w gospodarce, a zwłaszcza w przemyśle maszynowym, budownictwie i transporcie.
minerał, tlenek żelaza i tytanu FeTiO3;
stopy, których gł. składnikiem jest nikiel, a dodatkami stopowymi są: miedź, mangan, chrom, kobalt, wolfram, tytan, krzem.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia