typie alternacyjnym

Encyklopedia PWN

typ morfologiczny języków, w których kategorie gramatyczne (najczęściej liczby, czasu, aspektu) są wiązane z alternacją samogłoski pierwiastkowej wyrazu, a znaczenie leksykalne jest wyrażone przez spółgłoski;
szacuje się, że na świecie jest ponad 4000 języków;
typologia języków, klasyfikacja typologiczna języków,
ustalanie zasad klasyfikacji systemów językowych ze względu na ich strukturę (fonologiczną, morfologiczną, składniową);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia