typologia języków
 
Encyklopedia PWN
typologia języków, klasyfikacja typologiczna języków,
ustalanie zasad klasyfikacji systemów językowych ze względu na ich strukturę (fonologiczną, morfologiczną, składniową);
najczęściej dzieli się języki na 4 podstawowe typy: pozycyjne, aglutynacyjne, fleksyjne, alternacyjne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia