transpiracja szparkowa

Encyklopedia PWN

transpiracja
[łac.],
fizjol. parowanie wody z powierzchni roślin;
kserofity
[gr. xērós ‘suchy’, phytón ‘roślina’],
suchorośla, sklerofity
rośliny występujące na siedliskach stale lub okresowo ubogich w wodę;
bot. część składowa sporofitu roślin naczyniowych, boczny organ osadzony na łodydze (pęd roślinny ), o ograniczonym wzroście szczytowym (z wyjątkiem liści paproci);
zdolność roślin do zachowania integralności struktur i podtrzymania przebiegu procesów życiowych w niekorzystnych (stresowych) warunkach środowiska;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia