tętniczkami

Encyklopedia PWN

tętnice, arterie, naczynia tętnicze,
anat. część układu krwionośnego kręgowców, naczynia wiodące krew z komór serca (u ryb i płazów z jednej komory);
fizjol. ciśnienie występujące w sercu i naczyniach krwionośnych;
baroreceptory
[gr.-łac.],
presoreceptory,
receptory wrażliwe na rozciąganie ścian naczyń krwionośnych spowodowane nagłym wzrostem tętniczego ciśnienia krwi;
anat. umiejscowiona w korze nerki część filtracyjna nefronu, w której rozpoczyna się proces tworzenia moczu;
anat. drobne tętniczki i żyły oraz naczynia włosowate narządów, w których zachodzi wymiana dyfuzyjna substancji między krwią i płynem otaczającym komórki.
nerka, ren,
parzysty narząd moczotwórczy kręgowców;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia