baroreceptory
 
Encyklopedia PWN
baroreceptory
[gr.-łac.],
presoreceptory,
receptory wrażliwe na rozciąganie ścian naczyń krwionośnych spowodowane nagłym wzrostem tętniczego ciśnienia krwi;
obecne gł. w ścianie łuku tętnicy głównej i w miejscu rozwidlenia tętnicy szyjnej wspólnej na tętnicę szyjną wewn. i zewn.; pobudzenie baroreceptorów (podczas rozciągania ścian tętnic przez wzrost ciśnienia krwi) powoduje, za pośrednictwem nerwu błędnego, odruchowe rozszerzenie tętniczek i zwolnienie czynności serca — w konsekwencji obniżenie tętniczego ciśnienia krwi.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia