sztuka ottońska

Encyklopedia PWN

sztuka przedrom. rozwijająca się na terenie cesarstwa niemieckiego od ok. połowy X do połowy XI w.;
w szerszym znaczeniu sztuka europejska VI w.–1. połowy XI w., od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego do skrystalizowania się stylu romańskiego.
styl w dziejach sztuki europejskiej występujący między sztuką przedromańską a gotycką.
Bernward, święty, ur. ok. 960, zm. 1022,
biskup, mecenas sztuki;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia