sztuka ottońska

Encyklopedia PWN

sztuka przedrom. rozwijająca się na terenie cesarstwa niemieckiego od ok. połowy X do połowy XI w.;
w szerszym znaczeniu sztuka europejska VI w.–1. połowy XI w., od upadku cesarstwa zachodniorzymskiego do skrystalizowania się stylu romańskiego.
styl w dziejach sztuki europejskiej występujący między sztuką przedromańską a gotycką.
Bernward, święty, ur. ok. 960, zm. 1022,
biskup, mecenas sztuki;
drzwi z Hildesheim
[˜ hı̣ldəshaim],
drzwi Bernwarda,
drzwi wykonane 1015 dla kościoła Św. Michała w Hildesheim;
neoromanizm
[gr.-łac.],
nurt w XIX-wiecznej architekturze historyzmu, nawiązujący do form architektury romańskiej;
Trewir, Trier Wymowa,
m. w zachodniej części Niemiec, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, port nad Mozelą.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia