sztucznym rogiem

Encyklopedia PWN

galalit
[gr. gála ‘mleko’, líthos ‘kamień’],
tworzywo sztuczne otrzymywane z kazeiny;
bydło domowe, Bos taurus,
gat. zwierząt hodowanych gł. w celu pozyskiwania mięsa, mleka, skóry i siły pociągowej, zaliczany do rodziny bydłowatych, Bovidae (podrzędu przeżuwaczy, rzędu parzystokopytnych).
rzemiosło zajmujące się wyrobem grzebieni i innych przedmiotów z rogu;
obraz nadawany przez stację telewizyjną w przerwach między transmisją programów; służy do odpowiedniego ustawienia układów regulacyjnych odbiornika oraz układów przeznaczonych do kontroli i oceny parametrów obrazu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia