szorstkiego

Encyklopedia PWN

prosionek szorstki, Porcellio scaber,
skorupiak z rzędu równonogów;
siateczka śródplazmatyczna, siateczka wewnątrzplazmatyczna, retikulum endoplazmatyczne,
biol. sieć obłonionych, spłaszczonych cystern i kanalików, występująca w cytoplazmie komórek eukariotycznych;
słoneczniczek, Helianthus,
rodzaj z rodziny astrowatych (złożonych) z 13 gat. wysokich bylin, z Ameryki Północnej;
słonecznik, Helianthus,
rodzaj z rodziny astrowatych (złożonych), z podrodziny astrowych (rurkokwiatowych);
żylistek, Deutzia,
rodzaj roślin drzewiastych z rodziny hortensjowatych (Hydrangeaceae);
airedale terrier
[ẹədeıl t.],
rasa psów wyhodowana w połowie XIX w. w Wielkiej Brytanii;
aksis, czytal, Axis axis,
ssak z rodziny jeleniowatych;
beagle
[bị:gəl] Wymowa,
ang. rasa psów myśliwskich z grupy psów gończych;
‘Boskoop’, ‘Piękna z Boskoop’,
wartościowa, stara odmiana jabłoni pochodząca z Holandii;
bureta
[fr.],
zgrzebna przędza otrzymywana z odpadów szapu lub innych krótkich odpadów jedwabiu naturalnego;
chwastnica zbożowa, pajza, proso japońskie, Echinochloa frumentacea,
gat. rocznej rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych (traw), uprawiany na kaszę gł. w Indiach, Chinach, Korei Północnej i Korei Południowej, Japonii, jako roślina pastewna — w Ameryce Północnej rzadziej w Europie;
cynia, jakobinka, Zinnia,
rodzaj z rodziny astrowatych (złożonych);
deerhound
[dı̣əhaund; ang.],
rasa psów myśliwskich wyhodowana w Szkocji;
dynia, bania, Cucurbita,
rodzaj z rodziny dyniowatych,
biol. obszar zasadochłonnej cytoplazmy, zawierający skupienia ułożonych równolegle cystern szorstkiej siateczki śródplazmatycznej;
faktura
[łac. factura ‘działanie’, ‘wykonanie’, ‘kształt’],
szt. plast. charakterystyczna powierzchnia dzieła malarskiego, graficznego, rzeźbiarskiego, obiektu rzemiosła artystycznego itp., zależna od charakteru tworzywa, techniki i indywidualnego stylu artysty;
fresko
[wł.],
lekka, przewiewna tkanina wełniana lub z mieszanek wełny z włóknami chem., wytwarzana z przędzy o dużym skręcie i splocie płóciennym (tkackie sploty);
Gelder
[chẹldər]
Arent (Aert) de, ur. 26 X 1645, Dordrecht, zm. 27 VIII 1727, tamże,
holenderski malarz i rysownik;
Golgiego aparat, Golgiego kompleks,
anat. organellum komórkowe w postaci systemu spłaszczonych, obłonionych woreczków (cystern) oraz towarzyszących im pęcherzyków i wakuoli, występujących w cytoplazmie większości komórek eukariotycznych (eukarionty)

Słownik języka polskiego PWN

szorstki
1. «mający chropawą powierzchnię»
2. «oschły, nieprzyjemny w obejściu; też: świadczący o takich cechach»
3. «o dźwiękach, odgłosach: nieczysty, brzmiący przenikliwie»

• szorstko • szorstkość
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia