szorstki

Encyklopedia PWN

prosionek szorstki, Porcellio scaber,
skorupiak z rzędu równonogów;
siateczka śródplazmatyczna, siateczka wewnątrzplazmatyczna, retikulum endoplazmatyczne,
biol. sieć obłonionych, spłaszczonych cystern i kanalików, występująca w cytoplazmie komórek eukariotycznych;
słonecznik, Helianthus,
rodzaj z rodziny astrowatych (złożonych), z podrodziny astrowych (rurkokwiatowych);
żylistek, Deutzia,
rodzaj roślin drzewiastych z rodziny hortensjowatych (Hydrangeaceae);
airedale terrier
[ẹədeıl t.],
rasa psów wyhodowana w połowie XIX w. w Wielkiej Brytanii;
aksis, czytal, Axis axis,
ssak z rodziny jeleniowatych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia