systemie kursów płynnych

Encyklopedia PWN

ekon. system oparty na zasadzie, że państwo nie interweniuje na rynku walutowym, kurs ustala się przez oddziaływanie popytu i podaży.
ekon. system polegający na tym, że banki centralne poszczególnych krajów ingerują na rynku międzynarodowym w celu niedopuszczenia do zbyt częstych i gwałtownych zmian kursów;
ekon. instytucjonalne warunki ustalania kursu walutowego.
ekon. cena, po której są wymieniane 2 waluty na rynku walutowym.
ekon. metoda ustalania kursów papierów wartościowych;
ekon. systemy powiązań i zależności między różnego rodzaju instytucjami bankowymi, zwykle określone przez prawo bankowe w danym kraju, które ustala m.in. rolę banku centralnego, rodzaje banków, ich zakres działania oraz zadania nadzoru bankowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia