system pruski

Encyklopedia PWN

Humboldt Alexander von Wymowa, ur. 14 IX 1769, Berlin, zm. 6 V 1859, tamże,
brat Wilhelma, niemiecki podróżnik, przyrodnik i twórca nowożytnej geografii.
Humboldt Wilhelm von Wymowa, baron, ur. 22 VI 1767, Poczdam, zm. 8 IV 1835, Tegel k. Berlina,
brat Alexandra, niemiecki filozof, teoretyk języka, polityk;
instytut
[łac. institutum ‘urządzenie’],
nazwa wielu instytucji różnego typu mających osobowość prawną, utworzonych w celu realizacji zadań określonych w statucie.
Kalkstein Teodor, ur. 1851, Jabłówko k. Starogardu Gdańskiego, zm. 19 VI 1905, Poznań,
działacz społeczny i gospodarczy, ekonomista;
sposób dystrybucji towarów, głównie żywności, w okresach trudności gospodarczych, wojen i klęsk żywiołowych;
Kazimierz IV Jagiellończyk, z dynastii Jagiellonów, ur. 30 XI 1427, Kraków, zm. 7 VI 1492, Grodno,
król polski, wielki książę litewski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia