Humboldt Wilhelm
 
Encyklopedia PWN
Humboldt Wilhelm von Wymowa, baron, ur. 22 VI 1767, Poczdam, zm. 8 IV 1835, Tegel k. Berlina,
brat Alexandra, niemiecki filozof, teoretyk języka, polityk;
członek Akademii Nauk w Berlinie; współzałożyciel uniwersytetu w Berlinie, 1809–10 reformator szkolnictwa pruskiego w duchu neohumanizmu, którego był czołowym przedstawicielem; za cel rozwoju społecznego uważał realizację ideału humanistycznego (Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers 1882); autor prac z dziedziny typologii i klasyfikacji języków świata, stworzył system lingwistyczno-filozoficzny, nawiązujący do teorii I. Kanta i J.G. Herdera, w którym pojmował język jako czynnik twórczy, kształtujący percepcję świata i pogląd na rzeczywistość; Humboldt wywarł wpływ na rozwój historyzmu i poglądy romantyków niemieckich; Über die Kawi-Sprache auf der Insel Java (t. 1–3 1836–40).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia