system pruski

Encyklopedia PWN

Fryderyk II Hohenzollern
[f. họ:əncọlərn],
zw. Wielkim, ur. 24 I 1712, Berlin, zm. 17 VIII 1786, Poczdam,
król Prus.
określenie reform adm., kośc., sądowniczych, społ., szkolnych i wojsk., ogłoszonych w Austrii 1780–90 przez ces. Józefa II
kapitalizm
[łac.],
system społeczno-gospodarczy oparty na własności prywatnej, wolności osobistej i swobodzie zawierania umów;
Korfanty Wojciech, ur. 20 IV 1873, Sadzawka k. Katowic, zm. 17 VIII 1939, Katowice,
polityk, działacz śląski, publicysta.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia